VELKOMMEN TIL NETTSIDEN FOR 

STUDENTLEKENE TRONDHEIM 2023

TAKK FOR I ÅR!

Våre støttespillere

Header: Eivind Jølsgård/NTNUI Blits